Állami vadászvizsga - vadászat vadászbolt
VADÁSZFEGYVER VADÁSZLŐSZER VADÁSZRUHA VADÁSZOPTIKA ENGEDÉLYMENTES FEGYVER VADÁSZFELSZERELÉS ÍJÁSZAT REND- ÉS ÖNVÉDELEM VADÁSZ AJÁNDÉKOK

VadászboltVadász kellék kereső


Keresett vadász termék:

vadászat vadászbolt Keresés
Részletes vadász termék keresés a vadászboltban

A 10 utolsó kereső szó itt a vadászboltban:

balta elezes bekescsaba, légpuska töltény készítés házilag, egun, skorpion vadászhegy 1ő gr 6dbcsomag, eberlestock phantom sniper pack vatera, vadmacska online vadászbolt, szeged vadászbolt, dobókés eladó, 270 win, dabas

További kereső szavak:

vadászbolt, eladó, vadasz, magyar, fegyverek, vadász, elöl, videók, ijasz, vadaszbolt

Vadász termék gyártók


Vadászfelszerelés gyártók

Vadász címkékÚj vadász blogÚj vadász tagok


sandor.plosz
sandor.plosz
Pécs

kondorp
kondorp
Szombathely

Ifjvegh02
Ifjvegh02
Solt

ErosJ
ErosJ
Polgár

Maci19720803
Maci19720803
Fegyvernek


Új vadász videókÚj vadász képek 

 

 

vadászat vadászbolt - Állami vadászvizsgaÁllami vadászvizsga

FELKÉSZÜLÉS AZ ÁLLAMI VADÁSZVIZSGÁRA
Tájékoztató anyag

Kedves Vadászjelölt!
Ezzel az ismertetővel szeretnénk megkönnyíteni felkészülését az állami vadászvizsgára, kérjük figyelmesen olvassa el !

 
 
Az Országos Magyar Vadászkamaráról (OMVK) szóló 1997. évi XLVI. törvény 40. § i) pontja szerint a vizsga részletes tartalmi feltételeit a Vadászkamarával egyeztetve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter állapítja meg és teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában.
Az állami vadászvizsga tananyagát a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) megbízásából kiadott " Vadásziskola " című tankönyv képezi.
A két részből álló magas tudásszintet ellenőrző állami vadászvizsga szigorúbb a korábbiaknál. Erre azért van szükség, mert Ön a vizsga sikeres teljesítése után akár másnap teljes jogú vadászként foghat fegyvert a kezébe. Érthető, hogy a korábbiaknál szélesebb körű és mélyebb tudásról kell a vadászjelölteknek a vizsgán számot adniuk.
A Belügyminisztérium által megkövetelt fegyverismereti vizsga esetenként egy időben történik az Állami Vadászvizsgával.
Az állami vadászvizsga új rendje mindazokra vonatkozik, akik lőfegyverrel, íjjal, esetleg ragadozó madárral szeretnének vadászni. A tananyag az erre vonatkozó összes ismeretet tartalmazza. Felhívjuk azonban arra a figyelmet, hogy a könyv megjelenése utáni jogszabályváltozásokat a jelöltnek akkor is ismernie kell, ha ezek nem szerepelnek a tankönyvben.
Ezzel az ismertetővel szeretnénk megkönnyíteni sikeres felkészülését a vizsgára.
Ki tehet állami vadászvizsgát ?
Minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 17. életévét betöltött magyar állampolgár, vagy a Magyar Köztársaság területén állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező, 17. életévét betöltött nem magyar állampolgár. Állami Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni.
Hol lehet állami vadászvizsgát tenni ?
Vizsgát csak a jelölt állandó lakhelye szerinti megyei Vadászkamara Állami Vadászvizsga Bizottsága előtt lehet tenni.
Milyen gyakorisággal vannak vadászvizsgák ?
A vizsganapok számát a vizsgára jelentkezők száma szerint a megyei Állami Vadászvizsga Bizottság határozza meg.
Hogyan lehet vizsgára jelentkezni ?
A lakhely szerinti területi Vadászkamara titkáránál kell jelentkezni személyesen vagy írásban. A személyes jelentkezés azért célszerű, mert a jelentkező megkaphatja azt a pontos tájékoztatást, amelyből megismerheti a vizsga szabályait, feltételeit.
Vizsgára a kitűzött vizsga időpontja előtt 90 nappal lehet jelentkezni, a vizsgadíj befizetése ellenében. Tehát a jelentkezéstől számítva legalább három hónapnak (felkészülési idő) el kell telni a vizsgára bocsátáshoz.
Mennyibe kerül a vizsga és hogyan lehet befizetni ?
A vizsga díja egységesen 10.000 Ft (ez az összeg jogszabály módosítás esetén változhat).
Az összeg tartalmazza az elméleti és a gyakorlati vizsga költségeit. Csak az a személy számít vizsgára jelentkezettnek, aki a vizsgadíjat befizette. 
A vizsgadíjat az OMVK megyei Területi Szervezetének készpénzben, vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni és az igazoló szelvénnyel kell a vizsgán megjelenni. Csak annak bemutatásával lehet vizsgát tenni.
Ki jelentkezhet kiegészítő vizsgára ?
Vadászíjász és solymász kiegészítő vizsgára jelentkezni, - a hagyományos vadászvizsgára való jelentkezéssel egy időben, vagy a már korábban megszerzett Állami Vadászvizsga birtokában lehet, - az OMVK állandó lakóhely szerinti illetékes területi szervezeténél.
Mikor és hol tartanak kiegészítő vizsgát ?
Vadászíjász és solymász kiegészítő vizsgát az OMVK Fővárosi és Pest megyei területi szervezete évente kettő, szükség esetén három alkalommal tart, tavaszi és őszi időszakban, az általa kijelölt központi helyszínen.
Solymász kiegészítő gyakorlati vizsga ősszel szervezhető meg. A solymász kiegészítő vizsgára a jelentkezőknek a természetvédelmi hatóság által kiadott madárbeszerzési és tartási engedéllyel kell rendelkezniük.
Mit kell tudni az állami vadászvizsgán ?
Az ismeretanyagot a VADÁSZISKOLA c. tankönyv tartalmazza (tartalmi ismertetője az 1. sz. mellékletben). A felkészülést segítendő, a tankönyv teljes anyagát - egyszerű jelzésekkel - három részre bontották. Azok a fejezetek, amelyek címe mellett nem találnak jelzést, ismeretbővítő, információs jellegű anyagok. Ezek nem képezik a számonkérés részét.
Az ún. "bázisanyag" - annak fontossága szerint- fejezeteként és címenként 
(a fejezet címe után) egy, vagy két jól észrevehető ponttal került jelölésre. Az egy ponttal megjelölt anyagrészek tartalma a szóbeli tételek között szerepelhet, de nincs kiemelve. A tankönyvben két ponttal jelölt fejezetek kiemelt fontosságú kérdésként szerepelnek a tételeken. Ezek vastag betűvel kerültek nyomtatásra.
A vizsgázóknak ismerniük kell a vadászatra vonatkozó érvényes jogszabályokat is. A jogszabályok azonban változhatnak és az új jogszabályokat természetesen akkor is ismerni kell, ha ezek a tankönyv kiadása után léptek érvénybe.
Melyek a legfontosabb ismeretek ?
Az egy vagy két ponttal jelölt témaköröket feltétlenül ismerni kell. A jelenlegi vizsgarendben komoly súlyt kapnak azok a témák, amelyek ismerete szükséges a balesetmentes vadászathoz, a természeti értékek ( védett fajok ) és a vadállomány védelméhez. Ezeket az ismereteket ellenőrzi az írásbeli vizsga legtöbb kérdése is.
A témák fontossági sorrendje a következő:
baleset- megelőzés és egészségvédelem 
fegyvertartás és használat balesetvédelmi szabályai
veszélyforrások és baleset-megelőzés ismerete különböző vadászati módokban
elsősegélynyújtás
emberre is ártalmas vadbetegségek felismerése
természetvédelem 
a vadászható fajokkal összetéveszthető védett fajok ismerete
a vadászható fajok védelmét biztosító szabályok ismerete
a vadegészségügy természet- és vadvédelmi vonatkozásai
vadgazdálkodás
trófeabírálat
vadgazdálkodási berendezések
élőhely eltartóképességének elvi alapjai
állományhasznosítási modellek elvi alapjai
sűrűségbecslés, korbecslés stb. elvi alapjai
vadászat
vadászati módok
vadászetika
hagyományok
Milyen részekből áll a vizsga ?
A vizsga gyakorlati és elméleti részekből áll. ( egyidőben fegyverelmélet )
gyakorlati vizsga
biztonságos fegyverkezelés és használat ellenőrzése
lőgyakorlat ( sörétes és golyós fegyverrel)
elméleti vizsga
írásbeli tesztvizsga
faj-és trófea ismeret képekről
szóbeli vizsga
Milyen készségeket ellenőriznek a gyakorlati vizsgán ?
Sikeres Állami Vadászvizsga után Ön fegyvert vásárolhat és teljes jogú tagként vehet részt a vadászatokon. Tekintettel arra, hogy a vadászat " veszélyes üzem " a kezdő vadásznak is rendelkeznie kell azzal a minimális gyakorlottsággal, hogy se környezetét, se saját magát ne veszélyeztesse.
A lőtéren lebonyolított gyakorlati vizsgán az Állami Vizsgabizottságnak arról kell meggyőződnie, hogy:
Ön elsajátította a biztonságos fegyverhasználat, fegyverkezelés szabályait és ezt a készségét a gyakorlatban is be tudta mutatni.
Lőkészsége eléri azt a szintet, amely egy vadásztól már a kezdet kezdetén elvárható.
A lőgyakorlat sörétes és golyós fegyverrel történik.
Melyek a gyakorlati vizsga követelményei ?
Biztonságos fegyverkezelés: a sörétes és golyós fegyver szétszedése és összerakása, a fegyvertisztítás, töltés, ürítés, a fegyver vadászat közbeni használatának és hordmódjainak ismerete. A biztonsági rendszabályokat természetesen a lőgyakorlat során végig be kell tartani. Csak az mehet tovább lőgyakorlatra, akinél a bizottság megállapítja, hogy képes a fegyverrel biztonságosan bánni.
Lőkészség ellenőrzése (lőgyakorlatok):
sörétes lőfegyverrel:
Skeet pályán 25 korongra leadott lövésből 8 találatot kell elérni.
Skeet pályán történő vizsgánál nem feltétlenül szükséges a lőállásokat szám szerint meghatározni, elegendő, hogy a vizsgázó elmenő és szembejövő korongra lőjön, valamint középről adjon le meghatározott számú lövést.
Amennyiben nem áll rendelkezésre skeet pálya, úgy a helyi adottságoknak megfelelően kell a vizsgát lebonyolítani, figyelembe véve, hogy a vizsgázó elmenő, szembejövő korongra is lőjön és legyen középen is lőállás.
golyós lőfegyverrel: 
0.22 -es vagy annál nagyobb kaliberű golyós fegyverrel három próba után 10 lövést kell leadni álló testhelyzetből, 50 m-re levő őz, vagy vaddisznó alakú céltáblára. A megfelelt teljesítmény 50 köregység elérése.
A jelöltnek mind a sörétes, mind a golyós fegyverrel történő vizsgán önállóan kell kezelnie a fegyvert. A vizsgából kizárandó az a jelölt, aki a lőállásból kifordul, ill. a töltés - ürítés alkalmával veszélyhelyzetet  idéz elő.
Hogyan minősíti a bizottság a lőgyakorlatot ?
A bizottság a jelölt megfelelő jártassága esetén: elfogadja, nem megfelelő gyakorlottság esetén: nem fogadja el a gyakorlati vizsgát.
A követelmények ismeretében Ön felmérheti, hogy mennyi gyakorlásra van szüksége a teljesítéshez. Ne feledje, hogy a vizsgaláz miatt teljesítménye esetleg gyengébb lesz a vizsganapon, mint amit gyakorlás közben megszokott. Ajánlatos ezért rendszeres gyakorlásra lehetőséget keresni, például tanfolyami keretek között.
Fontos !     A vizsgabizottság nem fogadhatja el a vizsgát, amennyiben a jelölt az összecsukott sörétes fegyverrel, vagy a lezárt zárdugattyújú golyós fegyverrel úgy forog, hogy a fegyver csöve emberre mutat.
Milyen részekből áll az elméleti vizsga ?
Az elméleti vizsga első részeként Ön egy írásbeli tesztet old meg. Amennyiben sikerült az írásbeli vizsgát megfelelő szinten teljesítenie, még aznap tovább mehet szóbeli vizsgára. A szóbeli vizsgát faj- és trófeaismereti feladat egészít ki.  Nem bocsátható szóbelire az, akinek az írásbeli vizsgája vagy a faj- és trófeaismereti vizsgarésze nem sikerült.
Milyen kérdések szerepelnek a tesztben ?
A tesztlap 50 kérdést tartalmaz, minden kérdésnél három megadott válaszból kell az egyetlen helyes megoldást kiválasztani. A kérdések a témakörök fontosságának megfelelően zömében a biztonság, egészség- és balesetvédelem, természetvédelem, trófeabírálat, és fegyverismeret témakörből kerülnek ki. Ezeken kívül szerepel kérdés a jogi témakörből, vadászható emlősök és madarak fejezetből, és egy-egy kérdés vonatkozik a vadászkutya, az erdei, mezei élőhelyre, a vadászetikára, ill. a vadászias kifejezésekre. 
A megfelelt eredményhez a jelöltnek legalább 38 kérdésre kell hibátlanul válaszolnia.
Példaként a mellékletben bemutatunk egy tesztlapot. Az Ön tesztlapján némiképp más kérdések lesznek, mert minden vizsgázó egyedileg összeállított tesztlapot kap.
Mi a teendője a tesztlappal ?
A vizsgabizottság által felhatalmazott személy kiosztja a jelölteknek tesztfeladatot tartalmazó lezárt borítékokat. Ezután kéri a jelölteket, hogy:
írják fel nevüket és címüket a tesztlap fejlécére
töltsék ki a dátum rovatot
a tesztlapon található kódot másolják át a megoldási lapra
írják fel nevüket a megoldási lapra
aláírásukkal hitelesítsék a teszt- és ellenőrző lapot
Fontos !  A kód két számból áll, amelyeket törtjel választ el egymástól. 
Mindkét számot át kell vezetni a megoldási lapra.
Ezután a jelölteket tájékoztatják arról, hogy:
a teszt 50 kérdést tartalmaz
egy kérdésre csak egyetlen helyes válasz adható
a helyes választ az a, b, c betűk bekarikázásával jelöljék a tesztlapon
amennyiben a jelöltek egy- egy válaszban bizonytalanok, haladjanak tovább a megoldásban és később térjenek ezekre a kérdésekre vissza
a megoldásokat vezessék át az ellenőrző lapra
az ellenőrző lapon a kérdések sorszáma mellé egyértelműen, tintával jelöljék be a szerintük helyes megoldást
az ellenőrző lapon ne javítsanak, illetve ha ez elkerülhetetlen, a javítás mellé világosan írják be, hogy javítva, a ( b vagy c ) válasz a jó
ha egy kérdésre a jelölt nem ad választ, vagy egynél több választ ad, a megoldás érvénytelen
a segédeszközök az írásbeli vizsgán nem használhatók
mindenkinek teljesen önállóan, segítség nélkül kell dolgoznia
aki a fenti szabályokat megsérti, kizárja magát a vizsgából
kérdéseket csak a megbízotthoz intézhetnek
a megbízott kizárólag technikai segítséget nyújthat( pl. adhat tollat, esetleg segíthet a kérdés megértésében, de semmilyen körülmények között sem nyújthat szakmai segítséget )
a munkára 60 perc áll rendelkezésükre, de ennél előbb is be lehet adni a dolgozatokat.
Fontos !   Előfordulhat, hogy Ön nem ért egyet valamely kérdés javításával. Kérjük jelezze kétségeit a bizottság jelen lévő tagjának. A kifogás jogosságáról a vizsgabizottság dönt, rendszerint közvetlenül a szóbeli vizsga előtt.
Milyen kérdések szerepelnek a szóbeli vizsgán ?
A felkészültség ellenőrzése tétellapok alapján történik. Összesen 50 db tétellap van, minden lapon hét kérdés szerepel.  Kérjük, tanulmányozza át a 3. sz. mellékletben szereplő tételeket. Használja a tételsort a felkészülésben.
Fontos ! Függetlenül attól, hogy Ön apróvadas, vagy nagyvadas megyében lakik, a szóbeli vizsgára minden témakörből fel kell készülnie. Ennek az az oka, hogy egyrészt nem mindenki abban a megyében lakik, amelyikben vadászik, másrészt a sikeres vadászvizsga az egész ország területére ad jogosítványt.
Hogyan zajlik a szóbeli vizsga ?
A vizsgabizottság ellenőrzi a tétellapokat és azokat írással lefelé fordítva elhelyezi az asztalon. A jelöltek egyenként húznak a tétellapok közül, bediktálják a vizsgabizottságnak a tétellap számát. A jelölt ezután legalább 15, legfeljebb 30 percet kap a felkészülésre. A tétellapok hét kérdést tartalmaznak, amelyekre a választ a jelölt röviden megadhatja. A hét kérdés közül általában három kérdés vastag betűvel van szedve, amelyek kiemelt fontosságúak. Bármelyik pontatlan, vagy hiányos ismerete biztosan sikertelen vizsgát von maga után.
A vizsgabizottság további ellenőrző kérdéseket tehet fel. Ezen túl a vizsgabizottságnak joga van bármilyen kérdést feltenni, amelyre a válasz szerepel a Vadásziskola c. tankönyv törzsanyagában.
Fontos ! A szóbeli vizsga nem a beszédképességet, hanem a megbízható tárgyi tudást ellenőrzi. Nem számít hibának, ha a vizsgázó néhány tényt csak kérdésre tud kifejteni.
A faj- és trófeaismeret felmérésére szolgáló 200 db-os diasorozatból, illetve fényképanyagból minden vizsgázónak 15 db vetített diát, vagy fényképet kell megtekintenie. A bemutatott képeken 10 nagyvad és 5 apróvad fajnak, továbbá védett állatfajnak a teljes alakos, illetve trófeás képe látható. A felismerésre és a válaszra képenként 20 másodperc áll rendelkezésre. Megfelelt a vizsgázó, ha minden nagyvadat és apróvadat, illetve védett fajt felismert, továbbá, ha a trófeát 7 esetben helyesen minősítette.
Hogyan születik meg a vizsgabizottság döntése?
A vizsga eredményéről a bizottság szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Hogyan tesz gyakorlati vizsgát az, aki íjjal és/ vagy ragadozó madárral akar vadászni ?
    Az állami vadászvizsga letétele után a vadász-íjász jelölt elméleti és gyakorlati vadász-íjász ismeretből vizsgázik, a ragadozó madárral vadászni szándékozó pedig a ragadozó madárral történő vadászismeretből ad számot. Erre vonatkozóan a vizsgabizottság elnöke ad Önnek felvilágosítást.
Sikeres a vizsgája ?
Gratulálunk! Ön Állami Vadászvizsga Bizonyítványt kap, amely fontos okmány. Kérjük, gondosan őrizze meg, mert a későbbiek során szüksége lehet arra, hogy ezen okmánnyal igazolja a vizsga letételét !
Mi történik, ha sikertelen valamely vizsgarész ?
Amennyiben a gyakorlati vizsgarész eredménytelen, továbbmehet elméleti vizsgára. Ha az elméleti vizsga írásbeli részén ( a tesztvizsgán ) nem éri el a kívánt szintet, akkor nem szóbelizhet.
Sikertelen vizsga esetén csak azt a részt kell ismételnie, amelyik eredménytelen volt és onnan folytathatja a még hiányzó részekkel. Sajnos ekkor a teljes vizsgadíjat újból be kell fizetnie és a befizetést igazoló csekket az ismétléskor be kell mutatnia.
Fontos !     Az eredménytelen vizsgarész csak a következő vizsga időpontjában ismételhető.
Mindaddig amíg nem tett minden részletében sikeres vizsgát, nem kaphatja meg a bizonyítványt. A vizsga időpontokat a bizottság elnökétől kell megkérdeznie. Erről külön értesítést nem kap. 
Fontos !    Amennyiben valamelyik vizsgarész sikertelen volt ezért ismételnie kell, de nem megy el vizsgázni, úgy hat hónap eltelte után teljesen elölről kell kezdenie a vizsgát.
Kedves Vadászjelölt !
Önnek egy igen széles ismeretanyagot átölelő (a vad biológiájától a műszaki ismereteken keresztül a vadászati jogig terjedő) jelentős mennyiségű tudásra kell szert tennie ahhoz, hogy sikeresen vizsgázzon! Ez még azoknak sem mindig egyszerű feladat, akik az életük során hosszan tanultak, sokszor  vizsgáztak, de főleg azoknak okozhat gondot, akik ilyen területen kevesebb tapasztalattal rendelkeznek.
Ezért a sikeres vizsgája érdekében azt javasoljuk, hogy amennyiben módjában áll, vegyen részt egy jó vizsga-előkészítő tanfolyamon és fordítsa tanulásra azt a három hónapot, amelyet mindenképpen ki kell várnia a jelentkezéstől az állami vadászvizsgáig.
Vadászüdvözlettel:
Megyei Állami Vadászvizsga Bizottság


(13 szavazat)Szerinted mennyire volt hasznos ez az írás?


Címkék: www.vadaszapro.hu, vadászhirek, vadászapro hu, vaddisznó csalik, www.vadászapró.hu, vadászvizsga tételek, power style lengokapcsoló, vadászvizsga debrecen, vadászvideók.hu, princeton tec yukon extreme bikeKérdezz a vadászbolt eladójától: Állami vadászvizsga


erdeklodes

Jo napot kivanok,
 
Lukacs Attila vagyok Erdelybol,most mar rendelkezem a magyar allampolgarsagi iratokkal is,jelenleg utlevel nincs viszon van egy olyan kerdesem,hogy lehete Onoknel vizsgazni magyar utlevelel vagy ebben az esetben mi az eljaras?
Nem tudom tudna e On ebben a segitsegemre lenni,valaszat elore is koszonom,
 
Tisztelettel,
Lukacs Attila

(0 szavazat)Értékeld ezt a hozzászólást!
Lukacs Attila - 2012-11-04 21:13:03
Válasz erre a hozzászólásra


Neved:

E-mail címed:

Hozzászólás címe:

Hozzászólásod:
Állami vadászvizsga

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással. Adatkezelési tájékoztató

Állami vadászvizsga, princeton tec yukon extreme bike, vadászvideók.hu, vadászvizsga debrecen, power style lengokapcsoló, vadászvizsga tételek, www.vadászapró.hu, vaddisznó csalik, vadászapro hu, vadászhirek, www.vadaszapro.hu

 

 

Segíthetek neked?
Imre vagyok a vadászbolt eladója, hívj most és minden kérdésedre választ adok...
+36.30.863.83.07
5 perc alatt rengeteget hasznos infót tudok neked adni, amelyek segítségével garantáltan olyan vadászfelszerelést tudsz választani, amely a Te igényeidre lesz szabva és örömmel fogod használni.
Vadász tudásbázis
Tudd meg, mire kell odafigyelned, távcső, vadászfegyver, vagy bármilyen vadászfelszerelés kiválasztásánál...
Tovább
Házhoz visszük
Nyomd meg a kosár gombot, add meg adataidat, mi visszahívunk és megy is a csomag! Kattints és tudj meg többet...
Tovább
Ajándékot kapsz
Kérdezés nélkül küldünk Neked ajándékot, ha most legalább két terméket vásárolsz! Kattints és tudj meg többet...
Tovább
Ütős garancia
Nem vált be a termék? Nem baj! Küldd vissza 15 napon belül és mi simán visszavesszük! Kattints és tudj meg többet...
Tovább
Kövess minket itt is...
Gyere és csatlakozz a vadászboltunk csapatához az alábbi közösségi oldalakon is...

Vadász tagság


Email:
Jelszó:
Vadász tagság regisztráció
Elfelejtett jelsz?

Üzenőfal


vadászat vadászbolt Elejérevadászat vadászbolt Visszavadászat vadászbolt Következővadászat vadászbolt Végére

üdv érdeklödnék hogy a feltüntetett árak napra készek
Üdv! íjpisztoly vásárlásnál, működik a házhoz szállítás ???
630 -as Légpuskához keresek hátsócélzót kompletten
vadászat vadászbolt Elejérevadászat vadászbolt Visszavadászat vadászbolt Következővadászat vadászbolt Végére


HozzászólásokVadász fórum


Fegyverek vadászapró
P9M önvédelmi fegyver ingyen átvehető...megszerzési okmánnyal persze:)
Füstös vadász klub klubélet
Vadászatszervezés
Szegedi vadász klub klubélet
Vadászkések
S&B
Őzbak vadászat az alföldön!
Fíjúk vadászíjász klub vadász klub klubélet
ND3
Biharkeresztesi Petőfi Vt. vadász klub klubélet
Balmazújvárosi vadász klub klubélet
Debreceni vadász klub klubélet
Terepjárók járművek vadászapró
Vadászkutya vadászapró
vadászati jog eladás

A vadász fórumon 

FONTOS!

Kedves látogatónk! Ezen a héten üzletünk szabadság miatt zárva tart, így ez idő alatt telefonon sem tudunk segítséget adni a vásárláshoz.

Az online leadott rendelések feldolgozását hétfőn kezdjük el.

Megértésüket előre is köszönjük!
Á.sz.f.
Adatkezelési tájékoztató
A vadászat-vadászbolt elérhetõségei:
ARANYSÖRÉT KFT Vadászbolt
4100 Berettyóújfalu Bessenyei Ltp. 31/a
Tel: (54) 400 231
Mobil: (30) 863-83-07

Előre leadott rendelések személyes átvétele elõre
egyeztetett időpontban a webáruház telephelyén.
Webáruház:
Vadászat flobert vadászapró puska fegyverbolt vaddisznó vadász vadászbolt fegyver slavia 631 nimród ledwave vadaszapro vadászfegyverek légfegyver ár online vásárlás webáruházak keserû mûvek gázspray vadászapro soret internetes vásárlás vadasz bitefight fegyverek fegyver a kézben baikal ij 61 slavia 620 vaddisznó vadászat keserû pellet ár vipera fegyver gázpisztoly ár puskák 2 világháborús fegyverek vaddisznó vadász vadaszat net vadásztársaság a vadász lõszer fegyver bolt vadászpuskák használt légfegyver keserû fegyverbolt frommer fegyverbolt ára íj vásárlás vadaszat hu vadász bolt.
Nagykereskedelem:
Viszonteladó partnereket keresünk a következõ városokban: Budapest Debrecen Szeged Miskolc Pécs Gyõr Nyíregyháza Kecskemét Székesfehérvár Szombathely Szolnok Tatabánya Kaposvár Érd Veszprém Békéscsaba Zalaegerszeg Sopron Eger Nagykanizsa Dunaújváros Hódmezõvásárhely Dunakeszi Cegléd Baja Salgótarján Vác Gödöllõ Ózd Szigetszentmiklós Szekszárd Gyöngyös Mosonmagyaróvár Pápa Gyula Hajdúböszörmény Esztergom Kiskunfélegyháza Budaörs Orosháza Ajka Kazincbarcika Szentes Kiskunhalas Jászberény Szentendre Komló Tata Nagykõrös Siófok Makó Gyál Hajdúszoboszló Törökszentmiklós Keszthely Vecsés Várpalota Hatvan Karcag Dunaharaszti
Kövess minket itt is:
Webáruház készítés

Webáruház készítés:

 webáruház készítés

  |  Marketing:

 Marketing


Téma: Állami vadászvizsga - vadászat vadászbolt